Servei d'Atenci a l'Estudiant

Portal mónUB / Estudiants
Preguntes Més Freqüents

Regles per formar la contrasenya

Has de crear una contrasenya que acompleixi les següents condicions:

Escollir-ne una d'entre vuit i setze caràcters que contingui lletres majúscules, minúscules, números i símbols. Ha de ser diferent al teu codi. Convé que no es pugui associar fàcilment amb dades de la teva identitat (evita emprar la data de naixement, el teu nom, etc.).

 

Important: els símbols acceptats són exclusivament els següents

 

           /    !     ?   #   $    _    ~    *    +    -    .

 

 

Atencióper configurar la contrasenya no són símbols acceptats @   €  = i qualsevol altre símbol que no estigui inclòs en el llistat de símbols acceptats anteriorment descrit.

A partir de febrer de 2021, els estudiants UB estan obligats a canviar la contrasenya com a mínim cada 6 mesos. Si abans de finalitzar aquest termini no s’ha fet el canvi, el sistema us demanarà un canvi obligatori de contrasenya.


Més informació: http://www.ub.edu/iub/seguretatPwd/introduccio.html

Tornar

© Universitat de Barcelona. Servei d'Atenció a l'Estudiant